För varje jobb som regeringen skapat, har vi gått miste om tre.

Vi kallar det för trippelstöten.

Sänkningarna av arbetsgivaravgiften för unga och restaurangmomsen skulle skapa fler jobb, men Sveriges ekonomer och expertmyndigheter är överens: det funkade inte. Istället har varje nytt jobb kostat ungefär 1,3 miljoner kronor – samtidigt som ungdomsarbetslösheten har ökat.

Sveriges unga förtjänar en jobbpolitik som skapar jobb – inte vaskar dem. Här har vi samlat fakta om vilken effekt*  som skattesänkningarna haft på ungdomsarbetslösheten.

*Ingen

”Vår uppfattning är att sänkta arbetsgivaravgifter är ett kostsamt sätt att minska ungdomsarbetslösheten.”

Finanspolitiska rådet, 2011, om sänkt arbetsgivaravgift.

Sänkt restaurangmoms har ”ökat sysselsättningen i branschen med uppskattningsvis 4 000 jobb [...] Denna beräknade effekt kan dock inte likställas med att reformen på sikt ökar sysselsättningen i hela ekonomin med motsvarande antal.”

Konjunkturinstitutet, 2013, om sänkt restaurangmoms.

Intäktsbortfallet per skapat jobb uppgår till mellan 1,0 och 1,6 miljoner kronor. ”Vi kan slå fast att den här satsningen inte har gett så stor effekt. För unga utlandsfödda har den inte hjälpt över huvud taget.”

Johan Egebark, 2013, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, om sänkta arbetsgivaravgifter.

“Det är ungefär samma andel ungdomar som jobbar före och efter reformen. Det kan tyda på att de flesta av de jobb som vi ser efter halveringen av arbetsgivaravgiften skulle vi ha sett ändå.”

Anders Forslund, 2012, biträdande chef för IFAU och professor vid Uppsala universitet.

“Effekterna på sysselsättningen av förslaget är sannolikt små. De nedsatta arbetsgivaravgifterna, både med befintliga och föreslagna regler, minskar kostnaden för anställningar som i hög grad skulle blivit av ändå.”

Ekonomistyrningsverket, 2014, om sänkt arbetsgivaravgift.

”Arbetsförmedlingen förordar istället insatser som är temporärt utformade och som direkt riktar sig till de ungdomar som vill ha arbete och saknar anställning.”

Arbetsförmedlingen, 2014, om sänkt arbetsgivaravgift.

Listan kan göras längre, men vi stannar där.

Istället för att särbehandla en hel bransch, vill vi i SSU investera i en 90-dagarsgaranti som innebär att alla unga arbetslösa får jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Vi vill att alla gymnasieelever ska erbjudas sommarjobb och vi vill starta en aktiv näringspolitik så att företag växer och anställer fler.

Vill du också ha en politik som sätter unga i arbete? Lämna din mailadress så hör vi av oss om hur du kan engagera dig mer!


SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer.